Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp nhận hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

Đại diện Ban Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương trao tặng 3000 tô mỳ tôm và một tấn gạo tám thơm.
Đại diện Ban Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương trao tặng 3000 tô mỳ tôm và một tấn gạo tám thơm.
Đại diện Ban Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương trao tặng 3000 tô mỳ tôm và một tấn gạo tám thơm.
Lên top