Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp nhận hỗ trợ cho cán bộ y tế chống dịch

Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA) trao hỗ trợ 30 triệu đồng cho cán bộ y tế tăng cường tham gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Khánh Chi
Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA) trao hỗ trợ 30 triệu đồng cho cán bộ y tế tăng cường tham gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Khánh Chi
Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA) trao hỗ trợ 30 triệu đồng cho cán bộ y tế tăng cường tham gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Khánh Chi
Lên top