Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp nhận 600 triệu hỗ trợ cán bộ y tế

Khối thi đua 9 Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc TLĐ trao hỗ trợ 500 triệu đồng cho cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Phương Thảo.
Khối thi đua 9 Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc TLĐ trao hỗ trợ 500 triệu đồng cho cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Phương Thảo.
Khối thi đua 9 Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc TLĐ trao hỗ trợ 500 triệu đồng cho cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Phương Thảo.
Lên top