Công đoàn Y tế Việt Nam: Thêm thoả thuận phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn

Các đơn vị tham gia lễ ký kết chương trình phúc lợi cho người lao động ngành Y tế. Ảnh: Nguyễn Khánh
Các đơn vị tham gia lễ ký kết chương trình phúc lợi cho người lao động ngành Y tế. Ảnh: Nguyễn Khánh
Các đơn vị tham gia lễ ký kết chương trình phúc lợi cho người lao động ngành Y tế. Ảnh: Nguyễn Khánh
Lên top