Công đoàn Y tế Việt Nam: Thêm một thỏa thuận hợp tác

PGS.TS Phạm Thanh Bình và ông Trần Mạnh Hiển ký chương trình Hợp tác giữa 2 đơn vị.
PGS.TS Phạm Thanh Bình và ông Trần Mạnh Hiển ký chương trình Hợp tác giữa 2 đơn vị.
PGS.TS Phạm Thanh Bình và ông Trần Mạnh Hiển ký chương trình Hợp tác giữa 2 đơn vị.
Lên top