Công đoàn Y tế Việt Nam tập huấn “Bảo vệ Blouse trắng”

PGS.TS Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: K.Chi
PGS.TS Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: K.Chi
PGS.TS Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: K.Chi
Lên top