Công đoàn Y tế Việt Nam tặng quà cán bộ y tế trực Tết

Đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam tặng 10 triệu đồng và giỏ quà trị giá 2 triệu đồng cho CBYT trực Tết tại Bệnh viện ĐK tỉnh Hưng Yên
Đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam tặng 10 triệu đồng và giỏ quà trị giá 2 triệu đồng cho CBYT trực Tết tại Bệnh viện ĐK tỉnh Hưng Yên
Đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam tặng 10 triệu đồng và giỏ quà trị giá 2 triệu đồng cho CBYT trực Tết tại Bệnh viện ĐK tỉnh Hưng Yên
Lên top