Công đoàn Y tế Việt Nam ký thoả thuận hợp tác "3 trong 1"

Các bên ký kết thoả thuận hợp tác. Ảnh: Bảo Hân.
Các bên ký kết thoả thuận hợp tác. Ảnh: Bảo Hân.
Các bên ký kết thoả thuận hợp tác. Ảnh: Bảo Hân.
Lên top