Công đoàn Y tế Việt Nam ký quy chế phối hợp với LĐLĐ TPHCM

Lãnh đạo hai đơn vị cùng trao bản quy chế phối hợp.
Lãnh đạo hai đơn vị cùng trao bản quy chế phối hợp.
Lãnh đạo hai đơn vị cùng trao bản quy chế phối hợp.
Lên top