Công đoàn Y tế Việt Nam ký phối hợp hoạt động với LĐLĐ tỉnh Gia Lai

Lãnh đạo 2 đơn vị trao nhau bản kế hoạch ký kết.
Lãnh đạo 2 đơn vị trao nhau bản kế hoạch ký kết.
Lãnh đạo 2 đơn vị trao nhau bản kế hoạch ký kết.
Lên top