Công đoàn Y tế Việt Nam ký phối hợp hoạt động với Cục Y tế Dự phòng

Đại diện CĐ Y tế VN và Cục Y tế Dự phòng cùng ký kết phối hợp hoạt động. Ảnh: P.Đ
Đại diện CĐ Y tế VN và Cục Y tế Dự phòng cùng ký kết phối hợp hoạt động. Ảnh: P.Đ
Đại diện CĐ Y tế VN và Cục Y tế Dự phòng cùng ký kết phối hợp hoạt động. Ảnh: P.Đ
Lên top