Công đoàn Y tế Việt Nam: Ký kết chương trình phối hợp truyền thông

Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ Trung ương ký hợp tác truyền thông. Ảnh: Bảo Hân.
Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ Trung ương ký hợp tác truyền thông. Ảnh: Bảo Hân.
Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ Trung ương ký hợp tác truyền thông. Ảnh: Bảo Hân.
Lên top