Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Công đoàn Y tế Việt Nam hướng về cơ sở, chăm lo đoàn viên

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Pham Thanh Bình (trái) trao hỗ trợ cho Công đoàn Bệnh viện Trung ương Huế để gửi đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo.
Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Pham Thanh Bình (trái) trao hỗ trợ cho Công đoàn Bệnh viện Trung ương Huế để gửi đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo.
Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Pham Thanh Bình (trái) trao hỗ trợ cho Công đoàn Bệnh viện Trung ương Huế để gửi đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo.
Lên top