Công đoàn Y tế Việt Nam: Hưởng ứng Chương trình 75 nghìn sáng kiến

Đại diện khối thi đua số 3 các bệnh viện ký kết tham gia Chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển". Ảnh: Xuân Bách
Đại diện khối thi đua số 3 các bệnh viện ký kết tham gia Chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển". Ảnh: Xuân Bách
Đại diện khối thi đua số 3 các bệnh viện ký kết tham gia Chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển". Ảnh: Xuân Bách
Lên top