Công đoàn Y tế Việt Nam động viên bác sĩ bị nhiễm SARS-CoV-2

PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam trao 50 triệu đồng hỗ trợ tập thể cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 11.2.2020
PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam trao 50 triệu đồng hỗ trợ tập thể cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 11.2.2020
PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam trao 50 triệu đồng hỗ trợ tập thể cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 11.2.2020
Lên top