Công đoàn Y tế Việt Nam bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình trao hỗ trợ sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình chị Lâm Thị Lệ Thấm.
Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình trao hỗ trợ sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình chị Lâm Thị Lệ Thấm.
Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình trao hỗ trợ sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình chị Lâm Thị Lệ Thấm.
Lên top