Công đoàn Y tế Quảng Ngãi tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Qua lớp tập huấn, cán bộ công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Y tế tỉnh Quảng Ngại được nâng cao kiến thức, nghiệp vụ.
Qua lớp tập huấn, cán bộ công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Y tế tỉnh Quảng Ngại được nâng cao kiến thức, nghiệp vụ.
Qua lớp tập huấn, cán bộ công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Y tế tỉnh Quảng Ngại được nâng cao kiến thức, nghiệp vụ.
Lên top