Công đoàn ngành Y tế Tuyên Quang tổ chức hội thao CNVCLĐ

Các vận động viên thi đấu sôi nổi tại hội thi.
Các vận động viên thi đấu sôi nổi tại hội thi.
Các vận động viên thi đấu sôi nổi tại hội thi.
Lên top