Công đoàn CDC Cao Bằng: Kịp thời hỗ trợ đoàn viên gặp hoạn nạn

Công đoàn CDC Cao Bằng trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn Đàm Thị Thủy. Ảnh: Trung Thuỷ
Công đoàn CDC Cao Bằng trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn Đàm Thị Thủy. Ảnh: Trung Thuỷ
Công đoàn CDC Cao Bằng trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn Đàm Thị Thủy. Ảnh: Trung Thuỷ
Lên top