Công đoàn Bệnh viện Nhi Trung ương tuyên dương cán bộ công đoàn tiêu biểu

Các tập thể và cá nhân xuất sắc trong hoạt động công đoàn được tuyên dương, khen thưởng.
Các tập thể và cá nhân xuất sắc trong hoạt động công đoàn được tuyên dương, khen thưởng.
Các tập thể và cá nhân xuất sắc trong hoạt động công đoàn được tuyên dương, khen thưởng.
Lên top