Chú trọng quyền lợi của điều dưỡng, kỹ thuật viên ngành y tế

Công đoàn Y tế Việt Nam và Hội Điều dưỡng Việt Nam ký kết quy chế phối hợp hoạt động.
Công đoàn Y tế Việt Nam và Hội Điều dưỡng Việt Nam ký kết quy chế phối hợp hoạt động.
Công đoàn Y tế Việt Nam và Hội Điều dưỡng Việt Nam ký kết quy chế phối hợp hoạt động.
Lên top