Chăm lo thiết thực cho đoàn viên Công đoàn Y tế nhân dịp Tết Kỉ Hợi

PGS.TS Phạm Thanh Bình trao quà cho đoàn viên làm việc tại Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền núi phía Bắc.
PGS.TS Phạm Thanh Bình trao quà cho đoàn viên làm việc tại Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền núi phía Bắc.
PGS.TS Phạm Thanh Bình trao quà cho đoàn viên làm việc tại Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền núi phía Bắc.
Lên top