CĐ Y tế VN và CĐ Giáo dục VN kí phối hợp hoạt động với 6 LĐLĐ tỉnh

Buổi kí kết giữa CĐ Y tế VN và CĐ Giáo dục VN với 6 LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ.
Buổi kí kết giữa CĐ Y tế VN và CĐ Giáo dục VN với 6 LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ.
Buổi kí kết giữa CĐ Y tế VN và CĐ Giáo dục VN với 6 LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ.
Lên top