CĐ Y tế VN trao hỗ trợ 11 đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo tại Quảng Ninh

PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế VN - trao hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo tại Quảng Ninh.
PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế VN - trao hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo tại Quảng Ninh.
PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế VN - trao hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo tại Quảng Ninh.
Lên top