CĐ Y tế VN kí chương trình phối hợp với Tạp chí Lao động và CĐ

Việc kí kết phối giúp đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới CNVCLĐ ngành y tế.
Việc kí kết phối giúp đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới CNVCLĐ ngành y tế.
Việc kí kết phối giúp đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới CNVCLĐ ngành y tế.
Lên top