CĐ Y tế VN khánh thành nhà công vụ Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông

Lễ cắt băng khánh thành Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên).
Lễ cắt băng khánh thành Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên).
Lễ cắt băng khánh thành Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên).
Lên top