CĐ Y tế VN biểu dương 211 công chức, viên chức, người lao động giỏi

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh phát biểu.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh phát biểu.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh phát biểu.
Lên top