CĐ Y tế Việt Nam làm việc với Liên hiệp toàn quốc các CĐ Nhật Bản

PGS.TS Phạm Thanh Bình, Ủy viên BCH TLĐ, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam
tặng quà cho đoàn đại biểu Zenroren.
PGS.TS Phạm Thanh Bình, Ủy viên BCH TLĐ, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam tặng quà cho đoàn đại biểu Zenroren.
PGS.TS Phạm Thanh Bình, Ủy viên BCH TLĐ, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam tặng quà cho đoàn đại biểu Zenroren.
Lên top