CĐ Y tế Việt Nam: Đề xuất hỗ trợ khẩu trang cho cán bộ y tế Campuchia

Lên top