CĐ Y tế Việt Nam bàn giao nhà công vụ cho Trạm y tế xã Phan Thanh

Lễ bàn giao nhà công vụ của CĐ Y tế VN cho Trạm y tế xã Phan Thanh (Bảo Lạc, Cao Bằng).
Lễ bàn giao nhà công vụ của CĐ Y tế VN cho Trạm y tế xã Phan Thanh (Bảo Lạc, Cao Bằng).
Lễ bàn giao nhà công vụ của CĐ Y tế VN cho Trạm y tế xã Phan Thanh (Bảo Lạc, Cao Bằng).
Lên top