CĐ Đại học Dược Hà Nội phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, NLĐ

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đại học Dược HN đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng năm 2019.
PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đại học Dược HN đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng năm 2019.
PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đại học Dược HN đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng năm 2019.
Lên top