CĐ Bệnh viện Phụ sản Trung ương hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Buổi sơ kết cuộc thi viết tuyên truyền “Cán bộ ngành y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh” của Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Buổi sơ kết cuộc thi viết tuyên truyền “Cán bộ ngành y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh” của Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Buổi sơ kết cuộc thi viết tuyên truyền “Cán bộ ngành y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh” của Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Lên top