Cán bộ Công đoàn Y tế Việt Nam tích cực hiến máu tình nguyện

Bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam hiến máu tình nguyện hưởng ứng chương trình “Blouse trắng – Trái tim hồng” sáng 31.3. Ảnh: Quế Chi
Bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam hiến máu tình nguyện hưởng ứng chương trình “Blouse trắng – Trái tim hồng” sáng 31.3. Ảnh: Quế Chi
Bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam hiến máu tình nguyện hưởng ứng chương trình “Blouse trắng – Trái tim hồng” sáng 31.3. Ảnh: Quế Chi
Lên top