Biểu dương cán bộ CĐ và gia đình tiêu biểu ngành Y tế năm 2019

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn cho 6 đồng chí là lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo các đơn vị. Ảnh: Sơn Tùng.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn cho 6 đồng chí là lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo các đơn vị. Ảnh: Sơn Tùng.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn cho 6 đồng chí là lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo các đơn vị. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top