Bệnh viện C Đà Nẵng đoạt giải nhất Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi

Chủ tịch Công đoàn Y tế VN Phạm Thanh Bình (trái) trao giải nhất cho Bệnh viện C Đà Nẵng.
Chủ tịch Công đoàn Y tế VN Phạm Thanh Bình (trái) trao giải nhất cho Bệnh viện C Đà Nẵng.
Chủ tịch Công đoàn Y tế VN Phạm Thanh Bình (trái) trao giải nhất cho Bệnh viện C Đà Nẵng.
Lên top