Bảo vệ "chiến sỹ áo trắng" trước dịch COVID-19

Toàn cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: Bảo Hân.
Toàn cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: Bảo Hân.
Toàn cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: Bảo Hân.
Lên top