949 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo

Đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đồng chí Phạm Thanh Bình – Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam trao Bằng Lao động sáng tạo cho 17 cá nhân. Ảnh: Quế Chi
Đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đồng chí Phạm Thanh Bình – Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam trao Bằng Lao động sáng tạo cho 17 cá nhân. Ảnh: Quế Chi
Đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đồng chí Phạm Thanh Bình – Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam trao Bằng Lao động sáng tạo cho 17 cá nhân. Ảnh: Quế Chi
Lên top