4 đơn vị trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam giao hữu thể thao

Các vận động viên tham gia giải đấu chụp ảnh lưu niệm.
Các vận động viên tham gia giải đấu chụp ảnh lưu niệm.
Các vận động viên tham gia giải đấu chụp ảnh lưu niệm.
Lên top