Vận động viên điền kinh Phạm Thị Hồng Lệ nhận thưởng từ công đoàn

Vận động viên điền kinh Phạm Thị Hồng Lệ (trái) nhận phần thưởng từ Công đoàn Viên chức Việt Nam.
Vận động viên điền kinh Phạm Thị Hồng Lệ (trái) nhận phần thưởng từ Công đoàn Viên chức Việt Nam.
Vận động viên điền kinh Phạm Thị Hồng Lệ (trái) nhận phần thưởng từ Công đoàn Viên chức Việt Nam.
Lên top