Tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho gần 300 cán bộ công đoàn

Lên top