Công đoàn Viên chức Việt Nam

Sinh hoạt chuyên đề "Học Bác từ những điều giản dị"

CĐ Viên chức VN sinh hoạt chuyên đề "Học Bác từ những điều giản dị". Ảnh: Phạm Hoa
CĐ Viên chức VN sinh hoạt chuyên đề "Học Bác từ những điều giản dị". Ảnh: Phạm Hoa
CĐ Viên chức VN sinh hoạt chuyên đề "Học Bác từ những điều giản dị". Ảnh: Phạm Hoa
Lên top