Nhiều ưu đãi dành cho đoàn viên Công đoàn Viên chức Việt Nam

Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng các đơn vị tham gia ký thoả thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Ảnh: Đ.P
Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng các đơn vị tham gia ký thoả thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Ảnh: Đ.P
Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng các đơn vị tham gia ký thoả thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Ảnh: Đ.P
Lên top