Nhiều sản phẩm được giảm giá đến 70% cho đoàn viên Công đoàn

Đại diện Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dược liệu Thiên Phú ký kết thoả thuận hợp tác chương trình phúc lợi đoàn viên. Ảnh: Đ.Phương
Đại diện Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dược liệu Thiên Phú ký kết thoả thuận hợp tác chương trình phúc lợi đoàn viên. Ảnh: Đ.Phương
Đại diện Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dược liệu Thiên Phú ký kết thoả thuận hợp tác chương trình phúc lợi đoàn viên. Ảnh: Đ.Phương
Lên top