Kiện toàn công tác tổ chức bộ máy và cán bộ công đoàn

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. Ảnh: Viết Đoàn
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. Ảnh: Viết Đoàn
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. Ảnh: Viết Đoàn
Lên top