Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 9

Quang cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 9. Ảnh: Nguyễn Thiện
Quang cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 9. Ảnh: Nguyễn Thiện
Quang cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 9. Ảnh: Nguyễn Thiện
Lên top