Hàng trăm cán bộ, CCVCLĐ tham gia Giải quần vợt CĐ Viên chức Việt Nam

Các đơn vị tham gia giải: Ảnh: Trần Dịu
Các đơn vị tham gia giải: Ảnh: Trần Dịu
Các đơn vị tham gia giải: Ảnh: Trần Dịu
Lên top