Giải thưởng “Gương mặt của năm”: Góp phần tạo động lực thúc đẩy thi đua

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam - trao giải thưởng "Gương mặt của năm" tại Hội nghị tổng kết Văn phòng Quốc hội.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam - trao giải thưởng "Gương mặt của năm" tại Hội nghị tổng kết Văn phòng Quốc hội.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam - trao giải thưởng "Gương mặt của năm" tại Hội nghị tổng kết Văn phòng Quốc hội.
Lên top