Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn

Quang cảnh Hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh: N.Thiện
Quang cảnh Hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh: N.Thiện
Quang cảnh Hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh: N.Thiện
Lên top