Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam chúc mừng Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ủy viên BCH, Ủy viên Ban thường vụ khoá mới.
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam chúc mừng Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ủy viên BCH, Ủy viên Ban thường vụ khoá mới.
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam chúc mừng Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ủy viên BCH, Ủy viên Ban thường vụ khoá mới.
Lên top