Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng quà Trung tâm Chăm sóc thương bệnh binh

Công đoàn Viên chức Việt Nam thăm và tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng.
Công đoàn Viên chức Việt Nam thăm và tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng.
Công đoàn Viên chức Việt Nam thăm và tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng.
Lên top